Nahrávky pro nácvik jednoduchého bohoslužebného zpěvu
2. cvičební audio CD (2005):

Zpěvník Božské liturgie

Instruktážní jednohlasá nahrávka liturgického zpěvu
Toto instruktážní hudební dvoj-CD je možno v rámci pravoslavné církve libovolně rozmnožovat, kopírovat apod. Prosíme, propagujte a rozšiřujte tuto nahrávku po církvi. Zde si můžete stáhnout a vytisknout obal na CD se seznamem skladeb.

Obálka k CD (seznam zpěvů) cd-zpevnik-liturgie.pdf (44k)

Notace k nahranému zpěvu je částečně na www.pravoslavi.cz/download
V brzké době sem doplníme i zbývající notace k instruktážním nahrávkám, které CD obsahuje (k dispozici jsou však už na dříve vydaném "CD pro pravoslavné křesťany" vydaném v r. 2004).

Doplněny byly sem i některé další instruktážní nahrávky, které už na CD nejsou.

Aktualizovaný (a stále doplňovaný) seznam všech doposavad pořízených nahrávek pro nácvik zpěvu je však přístupný z hlavní stránky zpěvníku.
Toto CD je k dispozici na pražském i olomouckém církevním ústředí.
Instruktážní nahrávka zpěvu ke svaté liturgii (a některé proměnlivé složky večerní bohoslužby) v souborech MP3: tady (vše, co je na CD).
1. cvičební audio CD (1999) - první část:

Zpěvník večerní bohoslužby

Instruktážní dvouhlasá nahrávka

Toto instruktážní hudební CD je možno v rámci pravoslavné církve libovolně rozmnožovat, kopírovat apod. Prosíme, propagujte a rozšiřujte tuto nahrávku po církvi.
Zde je jen první část skladeb z tohoto CD. Na druhé části jsou nazpívány bohoslužebné hymny k některým svátkům (dle Gorazdova sborníku).

Notace k těmto a dalším zpěvům je na www.pravoslavi.cz/download
Instruktážní nahrávka zpěvu k večerní bohoslužbě (neproměnné hymny) v MP3:

Ke každému MP3 souboru je připojen odkaz na příslušný notový PDF soubor.

Dodatky: Připojovány jsou postupně další instruktážní nahrávky, které nebyly na CD z r. 1999

Lepší kvalita zvuku (a stereo) - pro rychlejší připojení: tudy
Nižší kvalita zvuku (a mono) - pro pomalé připojení k internetu: tamtudy